Udany projekt Eduko – to już finał :)

„Wiele kultur – jeden dom” tożsamość kulturowa mieszkańców Opolszczyzny.

Wrzesień i październik 2016r. to dla Fundacji „Na zmianę” realizacja projektu edukacji artystyczno-kulturowej traktujący o poczuciu tożsamości współczesnych mieszkańców Śląska Opolskiego.

 

Byliśmy ciekawi jak dzieci podchodzą do tematu tożsamości.

Czy widzą różnice, czy znają kulturowe dziedzictwo swoich sąsiadów?

Na ile mają świadomość współistnienia wielu kultur (polskiej, niemieckiej i śląskiej) w swojej okolicy?

Gdzie grupy etniczne/narodowe się zasymilowały, a w jakich obszarach dbają o swoją odrębność kulturową pielęgnując pamięć i tradycje?

 

Na realizację projektu zostały wybrane dwa miejsca: Dobrzeń Wielki oraz Opole – Groszowice. W obu miejscach przedwojenna ludność autochtoniczna stanowi większość mieszkańców. Oczywiście napłynęła w te miejsca także ludność z innych terenów Polski, w tym potomkowie repatriantów z terenów dzisiejszej Ukrainy.

003-dobrzen2-kk_6

Zróżnicowanie kulturowe jest oczywistością w takiej sytuacji ale jednak nie istnieje wyraźnie w społecznościach i niejednokrotnie jest przemilczane.

Dziedzictwo kulturowe albo zostało wykorzenione albo jego kultywowanie skierowane jest wewnątrz społeczności, która niechętnie się nim dzieli i afiszuje.

 

„Wiele kultur – jeden dom” jest częścią programu Opolskie Eduko 2016, które jest z kolei częścią ministerialnego programu „Bardzo młoda  kultura”.

W związku z tym projekt został skierowany do dzieci w wieku szkoły podstawowej, a także, co niezwykle cenne do ich rodziców i opiekunów.

 

Pretekstem do poruszenia tematu tożsamości, tematu nierzadko trudnego ze względu na pamięć ludzi, którzy przeżyli traumę wojny i jej powojennych skutków były warsztaty artystyczne przeprowadzone w dwóch dziedzinach.

Pierwszą była fotografia plenerowa, dokumentalna, reporterska.

Drugą malarstwo wielkoformatowe, które zostało „ubrane” w formę mobilnego muralu.

Te dwa warsztaty zostały przeprowadzone w obu miejscach.

 

Dzieci105-groszo-kk_28 chodziły po okolicy z aparatami i/lub kamerami. Rozmawiały z przechodniami, pytały rodzin i znajomych odwiedzając ważne i ciekawe dla swoich społeczności miejsca. W Opolu – Groszowicach radny Marcin Gambiec oprowadził grupę przedstawiając bogatą historię dzielnicy i widoczne jeszcze ślady historii.

 

 

 

 

Dzieci robiły fotografie, które złożyły się na wystawę fotograficzną, która została pokazana w PSP 24 w Opolu (Groszowice) oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim (które są partnerami Fundacji).

 

Na warsztatach malarskich dzieci tworzyły impresję swojej „małej ojczyzny” tego, co w niej lubią, co jest dla niej charakterystyczne, a co interesujące. Wszystkie te rzeczy namalowały na podkładzie w rozmiarze XXL, który po zakończeniu zajęć zawisł na eksponowanych miejscach GOK w Dobrzeniu Wielkim i PSP 24, tak aby poprzez oglądanie także społeczność lokalna mogła się włączyć w projekt.

039-dobrzen_30

10-dobrzen_31

20160920_091206

Dodatkowo wszyscy uczestnicy wzięli udział w lekcji  o wielokulturowości Opolszczyzny  w Muzeum  Śląska Opolskiego, aby mieć kontekst historyczny i uszeregowaną wiedzę.

Więcej informacji na stronie:

„Wiele kultur – jeden dom” Opolskie Eduko 2016

Galeria „Wiele kultur – jeden dom”

Na pamiątkę działań projektowych uczestnicy otrzymali kartki pocztowe, które zostały wydrukowane ze zdjęć zrobionych w projekcie.

137-kartka-grosz3 136-kartka-grosz2 135-kartka-grosz1 134-kartka-d2 133-kartka-d1

„Wiele kultur – jeden dom” zrealizowano dzięki dofinansowaniu z konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2016” przeprowadzonego w ramach działań przewidzianych w projekcie pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018”.

Posted in animacja dzieci i młodzieży, animacja kulturalna, edukacja regionalna, Wiele kultur - jeden dom and tagged , , , .