Badania konsumenckie – strategia rozwoju produktu regionalnego.

W ramach budowania strategii produktu regionalnego rozpoczęliśmy od zdiagnozowania zachowań konsumenckich.

Posted in animacja kulturalna, edukacja regionalna, Opolski produkt regionalny and tagged , , , , , , .