Maya Mirosława Tomanik

Kim JEST Maya Tomanik?

Maya Tomanik

Maya Tomanik

Maya to osoba, która wierzy w to, że razem można niemal wszystko. Że wspólne działania mogą sprawić, że potrzeby każdego zostaną dostrzeżone i zaspokojone przy niewielkim stosunkowo nakładzie pracy i wysokiej satysfakcji.

Maya wierzy, że wszystko, co jest nam potrzebne – mamy i tylko trzeba poszukać sposobu, żeby właściwie wykorzystać swój potencjał.

Kocha pracować z ludźmi, kocha, kiedy mają moc i poprawiają swoje życie. Jest osobą wspierającą ich, jeśli tylko zaczną działać… takim z krwi i duszy animatorem. Animatorem, który ma za zadanie tchnąć życie…

Tak życie ze wszystkimi urokami i przykrościami kocha najbardziej…

Mama cudownego syna, artystka związana z teatrem, teraz nie specjalnie widzi w nim swoje miejsce…

Myśli rękami, dlatego wkłada dużo serca i całą swoją wiedzę, żeby przywrócić świetność ludzkiej wytwórczości. Zwłaszcza tej, której tajniki, wzory i technologia odchodzą w zapomnienie wraz z ostatnimi rzemieślnikami…

Mistrzyni szydełka i haftu ręcznego, obeznajomiona z licznymi technikami plastyczno-rzemieślniczymi…

Koło Gospodyń Miejskich w Opolu

Koło Gospodyń Miejskich w Opolu

oznaczenia-technik

stosowane techniki

 

Szuka więc zapomnianych, rozrzuconych wzorów, technik, ludzi i ich dziedzictwa. Uczy innych tego, do czego sami nie dojdą.

Pokazuje gdzie można szukać źródła utrzymania w uprawianiu pasji…

 

Formalnie: animator kultury, kulturoznawca oraz instruktor teatralny, związana przez wiele lat z teatrem alternatywnym, i jednocześnie praktyk manager zarządzający zasobami ludzkimi oraz specjalista ds promocji i marketingu. Potrafi zrobić sama od początku do końca przedstawienie teatralne począwszy od scenariusza, przez kostiumy, scenografię, muzykę itd. Śpiewa, gra na skrzypcach i fletach pasterskich przede wszystkim w nurcie folk. Pracuje społecznie, jest także członkinią nieformalnej grupy Opolskie Biznesmamy. Angażuje się w prace na rzecz środowiska i praw człowieka. W ostatnich latach rękodzielniczka zajmująca się szydełkowaniem i haftem płaskim – organizuje pracownię i kursy szydełkowe w ramach Koła Gospodyń Miejskich. Prowadzi również zajęcia plastyczne z dziećmi, osobami starszymi a także niepełnosprawnymi.

www.mayatomanik.pl