Opolska mapa rzemiosła i wytwórczości lokalnej

Fundacja „Na zmianę” po licznych konsultacjach środowiska twórców regionalnych, rzemieślników tradycyjnych i artystycznych podjęła się stworzenia internetową Mapę Wytwórców Ręcznych Opolszczyzny.

Jest to pierwszy etap budowania marketingu dla produktu promocyjnego Opolszczyzny, opartego o dziedzictwo kulturowe oraz żywe tradycje regionu. Mapa będzie stanowić kompendium wiedzy o tym jakie techniki twórczości regionalnej i artystyczno-rzemieślniczej są żywo uprawiane na tym terenie, kto się tym zajmuje, w oparciu o jakie dziedzictwo.

Projekt zakłada taką formę mapy, na której punktami zaznaczone będą miejsca twórczości z opisem techniki, po najechaniu nań myszką (np. koronczarstwo klockowe, porcelana opolska, czapnictwo, itp.). Po kliknięciu w punkt, wyświetlona zostanie pogłębiona informacja o technice, twórcy itd. Zakres wyświetlonych informacji zostanie określony przez każdego z wytwórców indywidualnie. W pełnym wariancie będzie to imię i nazwisko, opis techniki, ewentualne osiągnięcia i tradycje kontynuowane przez artystę, adres, dane kontaktowe i zdjęcia produktów. W minimalnym wariancie zaznaczymy tylko miejsca gdzie uprawia się jakie techniki, bez ujawniania osób, które się nimi zajmują.

Mapa w żadnym wypadku nie będzie zawierać  oferty handlowej twórcy. Jej zadaniem jest przedstawienie bogactwa Opolszczyzny, zawierającego się w ludziach i ich twórczości, która wpływa na wyjątkowość naszego regionu i stanowi o jego potencjale kulturotwórczym. Chcemy aby poprzez mapę można było dowiedzieć się w jednym miejscu o tradycyjnych technikach, skąd się wywodzą, gdzie można je poznać. Chcemy zainteresować osoby, które nie są związane  branżowo naszym dziedzictwem w tym zakresie.

Mapa jest pierwszym krokiem, który chcemy podjąć do stworzenia/przywrócenia mocnego produktu regionalnego –  dziedzictwa materialnego, który wypromuje nasz region na skalę kraju oraz zachęci jego mieszkańców do poszukiwań swoich źródeł, a także wzmocni tożsamość i dumę  lokalną. Jest więc ważnym fundamentem ku upowszechnianiu opolskiego wzornictwa, sztuki i tradycji mieszkańców tych ziem.

Zapraszamy do projektu zatem mieszkających na Opolszczyźnie:

  • twórców ludowych
  • rzemieślników tradycyjnych – rzemiosł artystycznych
  • rękodzielników i pasjonatów, którzy kontynuują tradycyjne sposoby wytwórczości ze względu na technologie lub wzornictwo regionalne

Kim jest wytwórca lokalny – rzemieślnik tradycyjny, czy też rzemieślnik artystyczny?

WAŻNE:

Aby znaleźć się na mapie konieczne jest wydrukowanie i wypełnienie zgłoszenia wraz z czytelnym własnoręcznym podpisem i odesłanie go do nas.

MAPA wytwórców – zgłoszenie

Zamieszczenie danych wytwórców na mapie jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

Wszelkie podane dane oraz zgody można w każdym momencie zmienić pisząc do Fundacji „Na zmianę”, która jest administratorem powstałej bazy danych.

         PROŚBA

Jeśli macie informację o osobach, których prace warto umieścić na mapie – proszę przekażcie im te informacje i pomóżcie w wypełnieniu formularza tym, którzy będą mieli z tym kłopot 🙂

hqdefault images (4)