Pieśni bezscenne – Iwona Wylęgała

„Pieśni Bezscenne” to przedsięwzięcie badawczo-edukacyjne na temat tradycyjnych pieśni ludowych w woj. opolskim. Obejmuje badania terenowe zmierzające do udokumentowania oraz określenia stanu zachowania i przemian tej tradycyjnej części dziedzictwa kulturowego ludności autochtonicznej oraz napływowej. Materiał pozyskany podczas badań oraz pracy z nagraniami archiwalnymi zgromadzonymi przez Muzeum Śląska Opolskiego stanie się kanwą do opracowania działań edukacyjnych w formie lekcji muzealnych oraz warsztatów śpiewaczych z zakresu pieśni ludowych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. I tak: grupy dzieci z Opola będą mogły wybrać się na jedną z 10 przygotowanych lekcji, a dorośli poznający pieśni ludowe na zajęciach w muzeum zaprezentować efekty swojej pracy podczas koncertu finałowego. Projekt zakłada również dotarcie z zajęciami także do mieszkańców mniejszych miejscowości województwa opolskiego, którzy nie mają możliwości skorzystać z oferty kulturalno-edukacyjnej w Opolu. Poza Opolem odbędzie się więc 10 godzinnych zajęć dla dzieci oraz 3 jednorazowe spotkania śpiewacze dla młodzieży i dorosłych. Oprócz udokumentowania zjawisk kultury muzycznej, efektem działań projektowych będą: prezentacja śpiewu tradycyjnego oraz publikacje tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym w prasie oraz Internecie.

Na podstawie materiału z nagrań pieśni ludowych udostępnionych przez Muzeum Śląska Opolskiego oraz zebranych podczas tegorocznych badań terenowych odbędą się warsztaty śpiewu tradycyjnego skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych z woj. opolskiego. W Opolu oraz poza nim odbędą się 4 rodzaje warsztatów.

  1. Zajęcia łączące mini warsztaty śpiewacze ze zwiedzaniem ekspozycji stałej w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Grupa dzieci zostaje podzielona na pół. Jedna część zwiedza wystawę etnograficzną, a druga w tym czasie poznaje pieśni ludowe.
  2. Dorośli w grupie liczącej maksymalnie 15 osób będą uczyć się pieśni z regionu. Poznają język i symbolikę, funkcje oraz cechy pieśni. Dowiedzą się też, co to znaczy śpiewać tradycyjnie i… przetestują wszystko na sobie. Zapraszamy nauczycieli, animatorów kultury, bibliotekarzy, ale także osoby, które po prostu mają ochotę pośpiewać. Pracę warsztatową zwieńczy prezentacja śpiewu tradycyjnego w MŚO.
  3. Instytucje edukacji i kultury spoza Opola będą miały sposobność, aby zajęcia o pieśniach ludowych zaprosić do siebie. W ten sposób także dzieci z mniejszych miejscowości będą miały okazję zetknąć się z żywą pieśnią ludową, popróbować swoich sił w śpiewie i dowiedzieć się, jak i po co śpiewano na wsi.
  4. Warsztaty śpiewacze „pojadą” także poza Opole – tam, gdzie mieszkańcy naszego województwa nie mają możliwości skorzystania z oferty edukacyjnej stolicy regionu. Formuła spotkania obejmująca – oprócz nauki śpiewania – także czas na rozmowy, zmierza do kreowania nowych sytuacji, w których śpiew tradycyjny może zaistnieć współcześnie.

Więcej informacji mozna uzyskac na blogu autorki tego projektu pod adresem:

Pieśni bezscenne blog

Posłuchajcie pieśni

które udało się Iwonie pozyskać bezpośrednio od osób, które je przechowały w swojej pamięci.

Iwona Wylęgała 

autorka projektu, etnolog i etnomuzykolog. Specjalizuje się w śląskich pieśniach ludowych z Opolszczyzny, zajmując się ich rekonstrukcją. Od ponad 4 lat prowadzi warsztaty śpiewu tradycyjnego w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Przygotowuje również do występów Zespół Śpiewu Tradycyjnego „Niezłe Ziółka” z rozmaitym repertuarem. Przedstawiając pieśni weselne wraz z zespołem, współpracowała przy rekonstrukcji śląskiego wesela we wspólnym przedsięwzięciu Muzeum Wsi Opolskiej i czeskich instytucji partnerujących z regionu Hana. Od kilku lat prowadzi działalność koncertowo – edukacyjną z zakresu pieśni ludowych. W Roku Kolberga 2014 wraz ze Stowarzyszeniem OPAK realizowała dofinansowany przez MKiDN projekt edukacyjny dla dzieci i dorosłych „Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji.” 2015 rok to czas współpracy z opolską Fundacją „Na zmianę”, polegającej na rejestrowaniu i opracowywaniu świadectw historii mówionej mieszkańców Prudnika i okolic zgodnie ze standardami Archiwów Społecznych. Z początkiem 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Pieśni Bezscenne” w ramach stypendium przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Muzeum Śląska Opolskiego i łączy badania terenowe, działania edukacyjne oraz opracowywanie i udostępnianie nagrań archiwalnych ze zbiorów tego muzeum.