„RAZEM MOŻEMY POKAZAĆ WIĘCEJ”

Zapraszamy serdecznie na

plener fotograficzny z elementami gry miejskiej dla mieszkańców Opola wokół tematyki wolontariatu i aktywności obywatelskiej

 TERMIN: 06.07.2014r.

MIEJSCE: Wyspa Bolko, Pasieka i centrum w Opolu

CZAS: 10:00- 13:00 (plener fotograficzny) + 14:00 – 16/17:00 piknik z grillem przy klubokawiarni „Laba” na Wyspie Bolko.

LICZBA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA: 30 osób – konieczna rejestracja uczestnictwa na www.wiemy-pomagamy.pl

Plener fotograficzny Opole 2014

PLANOWANY PRZEBIEG WYDARZENIA:

Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma od organizatorów mapę z zaznaczoną trasą oraz wyznaczonymi punktami do których powinien dotrzeć i je sfotografować. Każdy punkt na trasie związany będzie z charakterystycznymi miejscami pracy opolskich wolontariuszy. Trasa pleneru została tak poprowadzona żeby uczestnicy wydarzenia mieli okazję przyjrzeć się rozmaitym działaniom wolontariackim i aktywności mieszkańców podejmowanych na terenie Opola ( np. wolontariat na rzecz zwierząt, miejski, młodzieżowy, sportowy czy skierowany do dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością), ale też i zabytkom Opola (możliwość sfotografowania panoramy Opola z Wieży Piastowskiej). Na zakończenie pleneru planuje się uroczyste podsumowanie wydarzenia, tak by podziękować wszystkim uczestnikom, podsumować wyniki gry i wręczyć nagrody oraz wyróżnienia. Zakończenie będzie zorganizowanie w formie pikniku. Dodatkowym działaniem, które zostało zaplanowane w ramach wydarzenia będzie przygotowanie  wystawy ze zdjęć, które powstały podczas pleneru fotograficznego. Celem zebrania zdjęć od uczestników, którzy zobowiążą się do udostępnienia ich na zasadach licencji  Creativ Commons na zasadzie uznania autorstwa oraz użycia niekomercyjnego http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ a upraszczając autor zdjęć będzie podpisany z imienia i nazwiska lub pseudonimu pod jakim się podpisze, jego zdjęcia nie będą wykorzystane do odpłatnego, komercyjnego wykorzystania, mogą zostać . Jedynym zamiarem zbioru zdjęć są: stworzenie wystawy fotograficznej w klubokawiarni  „Laba” w Opolu, wykorzystanie zdjęć podczas corocznej Gali Wolontariatu, na stronach www partnerów, liderów, organizatorów celem promocji zorganizowanego wydarzenia i jej uczestników. W tym celu uczestnik zobowiązany jest do podpisania deklaracji. Przesłanie zdjęć odbywać się będzie drogą mailową na adres fundacja@nazmiane.org.pl. Zdjęcia równocześnie mogą być publikowane przez uczestników bezpośrednio na portalu mmopole.pl lub będą tam przesyłane po otrzymaniu ich na maila. Organizacja wystawy, pomoc przy oprawie, otwarcie wystawy podane będzie w mailach do uczestników.

Inicjatorem pleneru oraz osobą odpowiedzialną za oprawę merytoryczną jest Katarzyna Krause
z Fundacji „Na zmianę”.  Dodatkowo plener uzyskał patronat medialny portalu www.mmopole.pl i Radia Opole.

Plener fotograficzny pn. „Razem możemy pokazać więcej” to część większej kampanii informacyjno-promocyjnej nt. wolontariatu realizowanej w naszym województwie, a dokładniej zadania które nazywa się Miejska Dżungla”. „Miejska Dżungla” to cykl wydarzeń organizowanych przy wsparciu opolskich wolontariuszy  w postaci m.in. happeningów, sond ulicznych czy mini gier miejskich, a ich głównym celem jest przekazywanie Opolanom podstawowych informacji nt. wolontariatu.

Rejestracja tutaj:   http://www.wiemy-pomagamy.pl/formularz-zgloszeniowy-razem-mozemy-pokazac-wiecej/

Posted in Uncategorized.