Ruszamy z projektem „Opolskie Eduko 2016”

Przyszedł wrzesień, pachnie jesienią – czas brać się do roboty!

Już chwaliliśmy się, że udało nam się pozyskać dotację na edukację kulturowo-artystyczną.

Jak zwykle będziemy drążyć temat poczucia przynależności etnicznej i tożsamości kulturowej.

U nas, na Opolszczyźnie jest to temat ważki i spotykamy się z nim co i rusz podczas podejmowania działań społecznych. Jest to jedna z tych spraw, o których się nie mówi zbyt wiele, a które wisza dyskretnie w społecznościach niedopowiedziane, nieujawniane na głos.

„Wiele kultur – jeden dom”

Tak, Opolszczyzna to miejsce wielu kultur. Żyją tu obok siebie Polacy, Ślązacy, Górale, Niemcy. Były też dwa miasteczka żydowskie, choć dzisiaj nie wielm jak wiele zostało ich potomków dawnych kupców i handlarzy. 

To rozróżnienie kulturowe jest jednak bardziej jednolite, kultury przynoszą grupy etniczne raczej – taka skala mikro…

Nie zabraknie przy tym działań artystycznych, pobudzających kreatywność i ekspresję osobistą.

Ale o projekcie…

Projekt do którego chcemy Państwa zaprosić realizowany jest w terminie 01.09 – 31.10.2016

Jest to projekt, dzięki któremu dzieci wczesnoszkolne wraz z opiekunami mogą obcować z dziedzictwem kulturowym Opolszczyzny.

Projekt zakłada utworzenie czterech grup warsztatowych w dwóch miejscach: w dzielnicy Opola – Groszowice oraz w DobrzeniuWielkim. W każdym z tych miejsc przeprowadzimy warsztaty fotograficzne, których wynikiem będzie wystawa prac i malarstwa wielkoformatowego, których wynikiem będzie mobilny mural. Do każdej z grup zaprosimy 10-tkę dzieci wraz z rodzicami. Podczas warsztatów uczestnicy będą dyskutować o tym, czym jest tożsamość Śląska, jak to się do nich odnosi i  jak przetwarzać te spostrzeżenia poprzez fotografię i malarstwo symboliczne.

Fotografowie będą chodzić po okolicy, porównywać współczesną architekturę do tej zachowanej na zdjęciach archiwalnych lub też zachowanych w pamięci sąsiadów, czy rodziny. Będą utrwalać najistotniejsze miejsca na swoich fotografiach, z których finalnie powstanie wystawa.

Wśród mieszkańców dzielnicy wolontariusze przeprowadzą sondę, gdzie padną pytania o tożsamość, historię rodziny, relacje z mniejszościami etnicznymi i narodowymi. Uzyskane wypowiedzi grupa plastyczna będzie starała się ubrać w język symbolu aby stworzyć mural. Rodzice będą równoprawnymi uczestnikami i twórcami.

Pogłębiając świadomość regionalną, wszyscy uczestnicy wezmą udział w lekcji muzealnej na temat wielokulturowości Opolszczyzny i zwiedzą wystawę etnograficzną w Muzeum Śląska Opolskiego.

Całość działań zwieńczy film promocyjny dokumentujący najważniejsze wydarzenia w projekcie oraz pokaz prac uczestników w formie wystawy.

Z najciekawszych zdjęć zostaną zrobione kartki pocztowe promujące projekt.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne – jedynym kosztem jest koszt biletu autobusowego w 2 strony aby dojechać do muzeum i wrócić.

wiele-kultur-jeden-dom-plakat-z-dobrym-logo

baner-08-307x75-px

Posted in animacja dzieci i młodzieży, animacja kulturalna, edukacja regionalna, Wiele kultur - jeden dom and tagged , , , , , , , , .