Misja

„Działamy na zmianę – zmieniamy na lepsze”

Fundację  „Na Zmianę” tworzą dwie kobiety realizujące wspólne cele i uzupełniające się wzajemnie w pracy społecznej, otwarte na współpracę.

„Na Zmianę” oznacza kierunek działań, który ma za zadanie wprowadzanie pozytywnych zmian w otaczającej nas rzeczywistości. „Na zmianę” oznacza również to, że cenimy sobie zwłaszcza te inicjatywy, które znajdują swoje odbicie w potrzebach otaczających nas ludzi, którzy przejmą zapoczątkowane przez nas działania i będą z nami, na zmianę działać, ku wspólnemu pożytkowi.

Do działania pobudza nas możliwość stworzenia przyjaznej, rozwijającej i twórczej przestrzeni w której żyjemy.  Chcemy inspirować do działania najbliższe otoczenie, tak, aby wszystkim żyło się możliwie jak najlepiej. Proponujemy alternatywne rozwiązania dla chcących więcej, dla chcących lepiej. Swoje działania koncentrujemy na młodzieży, która dopiero wkracza w życie społeczne, oraz do kobiet, które są w naturalny sposób tymi, które wprowadzają zmiany.

Bazujemy na wytrwałości i twórczej energii, którą dzielimy się z naszym otoczeniem.

Chętnie wchodzimy we współpracę z aktywnymi, dynamicznymi osobami, organizacjami, przedsiębiorcami oraz instytucjami działającymi na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w sposób harmonijny i zrównoważony.

Bliskie są nam w związku z tym idee różnorodności kulturalnej, głębokiej ekologii, etycznej przedsiębiorczości, harmonijnego rozwoju oraz współżycia w świecie.

Zapraszamy do współpracy