Schronisko dla niechcianych roślin w ramach Opolskiej Partyzantki Ogrodniczej

Zainspirowani naszymi śląskimi przyjaciółmi z Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej oraz stworzonego przez nich Schroniska dla Niechcianych Roślin ogłaszamy i zapraszamy współtworzenia naszej opolskiej inicjatywy mieszkańców Opola.

Ideą Schroniska dla Niechcianych Roślin jest wolontariacka praca przy organizacji przekazywania, odbioru i wymiany roślin, które ktoś chce oddać lub informacji i opiece nad roślinami wyrzuconymi.

Fundacja „Na zmianę” z Opola z siedzibą w Cieplaku, Opole ul. Oleska 70, lokal 115 będzie koordynowała działaniami Schroniska i koordynowała tematy eko zielone w mieście.

Zapraszamy osoby chętne do współtworzenia Schroniska (zależnie od napływających potrzeb jak i możliwości czasowych), osób, szkół, przedszkoli, placówek na terenie których pojawi się potrzeba zagospodarowania roślin w jej obiektach, mieszkańców chętnych do wzięcia roślin.

Proponujemy stworzenie tymczasowych miejsc dla wymiany lub pomocy roślinom pozostawionym, przez osoby kochające zieleń domową i mające wolny parapet na rośliny, które chcą zająć się takim rodzajem wsparcia.

Nie zapominamy w naszej o pracy o takich rozwiązaniach jak recycling (przetwarzanie), reusing (ponowne używanie), time sharing (dzielenie się czasem), food sharing (dzielenie się nadwyżkami jedzenia np. z ogrodu, sadu)

Nie wyrzucaj roślin, zadzwoń.
Przyjeżdżamy, przygarniamy, podlewamy…
Chcesz nam pomóc?

Potrzebujesz roślin do domu, pracy?

Zamieniaj miejsca w oazy zieleni!
Po prostu dzwoń: 511 794 859 koordynator Schroniska Opole

Posted in Miejska Partyzantka Ogrodnicza, Schronisko niechcianych roślin.