„Pieśni Bezscenne” – Zjawiskowy wielogłos z Dębskiej Kuźni

Mimo, że spotkałyśmy się już kilka razy, od pierwszych dźwięków do dziś pozostaję pod wrażeniem ich śpiewu. Niesamowite zgranie kobiet śpiewających od wielu lat razem, dla nich od zawsze, bo śpiewają razem do dzieciństwa. Przez wiele lat towarzyszył im w tym śpiewie brat pani Anny. Pani Maria wspomina, że pierwszą rzeczą, którą pomyślała, gdy dowiedziała […]

„Pieśni Bezscenne” – warsztaty wokalne z „Gryfnymi Dziouszkami”

Ostatnie projektowe zajęcia wokalne skierowane do dzieci spoza Opola odbyły się w Dębskiej Kuźni w tamtejszej szkole podstawowej. Było to szczególne spotkanie, ponieważ mogłam popracować z dziewczynkami śpiewającymi już piosenki ludowe.Tworzą zespół „Gryfne Dziouszki”, który od wielu lat z ogromnym zaangażowaniem prowadzony jest przez panią Adelę Pasoń oraz pana Józefa Raudzisa. Zespół ma już na […]

„Pieśni Bezscenne” – Pieśni przechowane od Krzanowiczanek

Badacz muzyki ludowej chciałby pojechać na wieś i znaleźć pieśni ludowe śpiewane a capella, pełnym głosem, w miejscowej gwarze, najlepiej jak najstarsze z zachowanymi archaicznymi cechami i adekwatnym stylem śpiewaczym. Chciałby spotkać ludzi przekazujących sobie te pieśni ustnie z pokolenia na pokolenie, śpiewających je przy kultywowanych obrzędach dorocznych oraz rodzinnych, różnych pracach w polu i […]

„Pieśni Bezscenne” – zapisy na lekcje i warsztaty!

Muzeum Śląska Opolskiego rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty, które odbędą się w ramach niniejszego projektu. Przeznaczone są dla mieszkańców Opola oraz woj. opolskiego, zarówno dla grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. Można przyjść do muzeum lub zaprosić nas do siebie. Cztery rodzaje warsztatów w rozpisce na blogu: http://piesnibezscenne.blogspot.com/p/blog-page.html oraz na stronie MŚO:  http://muzeum.opole.pl/uncategorized/piesni-bezscenne-warsztaty-lekcje-i-spotkania-na-temat-tradycyjnych-piesni-ludowych-od-kwietnia-2016/ „Zrealizowano w ramach […]

„Pieśni Bezscenne” – „Śpiewanie mam od Boga”

To słowa pana Józefa o jego pasji śpiewania, która zawładnęła – i to nie jest przesadne określenie – jego życiem dopiero na emeryturze. Wcześniej był śpiew w rozmaitych chórach oraz zespołach przy kościele, a także grupach zrzeszających seniorów z Krapkowic i okolic. Przez jakiś czas jeden z zespołów prowadziła również pani Kupkowa. Oprócz śpiewania były […]

„Pieśni Bezscenne” – Pieśni z dzieciństwa

  Pierwszymi pieśniami podzieliła się pani Maria Werner. Pani Maria ma 79 lat i piękny głos. Mieszkała we wsi Łężce koło Reńskiej Wsi.. Teraz przebywa w najbardziej chyba rozśpiewanym DPS „Anna” w Krapkowicach. Spotkałyśmy się przy okazji kolędowania i tak w rozmowie przeszłyśmy od Mikołaja i talerza zostawianego na prezenty na oknie, do zwrotek o […]

„Pieśni Bezscenne” – pieśni spoza sceny

Ruszył projekt stypendialny, któremu patronuje Fundacja „Na zmianę”.  Obejmuje badania terenowe zmierzające do udokumentowania oraz określenia stanu zachowania i przemian tej tradycyjnej części dziedzictwa kulturowego ludności autochtonicznej oraz napływowej na Śląsku Opolskim. Materiał pozyskany podczas badań oraz pracy z nagraniami archiwalnymi zgromadzonymi przez Muzeum Śląska Opolskiego stanie się kanwą do opracowania działań edukacyjnych w formie lekcji […]