„Pieśni Bezscenne” – Pieśni przechowane od Krzanowiczanek

Badacz muzyki ludowej chciałby pojechać na wieś i znaleźć pieśni ludowe śpiewane a capella, pełnym głosem, w miejscowej gwarze, najlepiej jak najstarsze z zachowanymi archaicznymi cechami i adekwatnym stylem śpiewaczym. Chciałby spotkać ludzi przekazujących sobie te pieśni ustnie z pokolenia na pokolenie, śpiewających je przy kultywowanych obrzędach dorocznych oraz rodzinnych, różnych pracach w polu i […]

„Pieśni Bezscenne” – Pieśni z dzieciństwa

  Pierwszymi pieśniami podzieliła się pani Maria Werner. Pani Maria ma 79 lat i piękny głos. Mieszkała we wsi Łężce koło Reńskiej Wsi.. Teraz przebywa w najbardziej chyba rozśpiewanym DPS „Anna” w Krapkowicach. Spotkałyśmy się przy okazji kolędowania i tak w rozmowie przeszłyśmy od Mikołaja i talerza zostawianego na prezenty na oknie, do zwrotek o […]