Teatr ze Społecznością

Już niedługo zaproponujemy mieszkańcom Prudnika i Głuchołaz międzypokoleniową zabawę, proces budowania teatru.

Czym jest Teatr ze społecznością?

Teatr ze społecznością (ang. Community Theatre TS) to interaktywna forma działań animacyjnych
adresowanych do konkretnych społeczności. Celem TS jest integracja danej społeczności poprzez
uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym. Rezultatem jest zwykle przygotowanie i
realizacja z osobami należącymi do społeczności, a nie będącymi profesjonalnymi aktorami spektaklu
teatralnego opartego o historie ludzi, wydarzania czy legendy ważne dla tej społeczności. Ideą tego
rodzaju projektów jest realne włączenie społeczności do prac nad spektaklem. Uczestnicy
społeczności, wspólnie z osobami prowadzącymi, piszą scenariusz, muzykę, tworzą kostiumy,
scenografię oraz grają w spektaklu.

Cechy charakterystyczne: przedstawianie prawdziwych historii
pochodzących z danych społeczności w miejscach, w których rzeczywiście miały miejsce.
Zaangażowanie wielu osób, nie tylko w sam teatralny występ. Ludzie angażują się na wielu frontach,
tj. transport, catering, oświetlenie, dźwięk, tworzenie materiału filmowego. Badania Johna Somersa
(2012) pokazują, że niejako efektem ubocznym tworzenia Teatru ze Społecznością jest poznanie
nowych ludzi/sąsiadów i odnalezienie swojego miejsca w społeczności.

Somers pisze: utraciliśmy nawyk generowania naszej własnej kultury. Przyzwyczailiśmy się do poczucia, że kultura jest czymś, co powinniśmy kupować lub oglądać w telewizji, ponieważ tworzą ją inni ludzie. Tymczasem kultura
to nie jest rezerwat tylko dla artystów, którzy są opłacani za swoją pracę, ponieważ cała populacja
posiada umiejętności, które mogą być wykorzystane w tworzeniu dobrej sztuki w społeczności
(s8., „Teatr ze społecznością”, 2012).

Posted in animacja kulturalna, warsztaty artystyczne and tagged , , , , .