„Wiele kultur – jeden dom” plener fotograficzny

03.10.2016r. już trzeci raz w ramach projektu uczestnicy chodzili po dzielnicy Groszowice w Opolu robiąc zdjęcia najciekawszych miejsc.

Tym razem naszym przewodnikiem był pan Marcin Gambiec – radny Opola mieszkaniec Groszowic i skarbnica wiedzy o niej. Dowiedzieliśmy się o miejscach, które już nie istnieją, a których ślady jeszcze można odczytać, gdy się zna historię. Dzielnica jest bardzo stara, z długą historią. Przed wojną bogata z licznymi sklepikami, kawiarnią, plażą nad Odrą, stadionem, stacja kolejową, a przede wszystkim cementownią – całkowicie samowystarczalną miejscowością. Zamieszkiwana głównie przez rolników słynęła z przetwórstwa mięsa i płodów rolnych. Prawa gminy, których była stolicą straciła w latach 70-tych.

„Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1236 roku.

1236, Groszowice k. Opola (Groschowitz)
„Ja, Zbrosław kasztelan Opola, daję obecnym jak i przyszłym do wiadomości, że mój majątek dziedziczny Steinau (Ścinawa) dla zbawienia mojej duszy i duszy mojej żony oraz moich przodków i potomnych, kościołowi św. Jana (katedra) we Wrocławiu przekazałem, pod warunkiem użytkowania przeze mnie i moją żonę tego spadku jak długo żyjemy albo jedno z nas. Również ma po śmierci ostatniego z nas z dochodów następnego roku odprawiona msza pamiątkowa. Potem ma wspomniany kościół ten wyżej wspomniany, majątek z wszystkimi prawami otrzymać. Dla poświadczenia stałej trwałości tej sprawy sygnowałem tę kartę moją pieczęcią.”
Podpisani są: wystawca, jego żona i dużo szlachty.
Zostało jeszcze dodane:
„To się zdarzyło w roku wcielenia pana w 1236 roku w Groszowicach w obecności księcia Henryka starszego (Brodatego?), gdy powrócił z Krakowa i mojej pani Violi, dostojnej księżnej Opola i mojego zarządcy Mesco (Mieszko) i wielebnego ojca Tomasza, biskupa z Wrocławia i kanclerza hrabiego Radzlaus (brata wystawcy) i wielu z rodu szlacheckiego z kraju księcia Henryka oraz z księstwa Opola. Później odnowiłem to przed wyżej wspomnianym księciem Henrykiem i jego baronami oraz moimi krewnymi, którzy potwierdzają i aprobują ten czyn”.

Podajemy za stroną Rady Dzielnicy (http://www.dokumentyslaska.pl), gdzie można więcej poczytać o dziejach jej mieszkańców oraz zapoznać się z bogatym archiwum rodzinnych fotografii.

Podobny cykl plenerów odbywa się w Dobrzeniu Wielkim.

„Wiele kultur – jeden dom” realizowanego dzięki dofinansowaniu z konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2016” przeprowadzonego w ramach działań przewidzianych w projekcie pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018”.

28-gro-mural_1 22-groszo3-kk_19 21-groszo3-kk_15 20-groszo3-kk_7 28-gro-mural_1 27-12-dobrzen_33 26-10-dobrzen_31 25-dobrzen_30 24-groszo3-kk_33 23-groszo3-kk_28 19-groszo3-kk_4 18-groszo3-kk_2 16-dobrzen2-kk_15 15-l1340950 14-dobrzen2-kk_10 13-groszo2_11 12-3-groszo2_3 11-groszo-kk_31 10-groszo-kk_28 09-groszo-kk_25 07-groszo-kk_10 06-groszo-kk_9 05-groszo-kk_501-15-dobrzen-kk_14 04-groszo-kk_4 03-groszo-kk 02-13-dobrzen-kk_12

Posted in animacja dzieci i młodzieży, animacja kulturalna, edukacja regionalna, warsztaty artystyczne, Wiele kultur - jeden dom and tagged , , , , , .